เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ฐท.สส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส.ฯ

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ฐท.สส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ

เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ

รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ฐท.สส. ในโอกาส

ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส.ฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ฐท.สส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส.ฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง