เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.จงกล​ หอมจันทร์ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.สพ.ทร. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ข​องหน่วย

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.จงกล​  หอมจันทร์ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.สพ.ทร. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ข​องหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.จงกล​  หอมจันทร์ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.สพ.ทร. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ข​องหน่วย

ิ   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.จงกล​  หอมจันทร์ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.สพ.ทร. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ข​องหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง