เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณตลาดลานมะรีน

Release Date : 30-07-2021 00:00:00
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณตลาดลานมะรีน

เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย

ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

ณ บริเวณตลาดลานมะรีน

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณตลาดลานมะรีน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง