เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๔ และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๔ (ลดสิทธิ์) ณ ห้องเรียนรวม กองร้อยรักษาความปลอดภั

Release Date : 12-07-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น.อ.ยุทธนา  สระดี ผู้บังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๔ และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๔ (ลดสิทธิ์)  ณ  ห้องเรียนรวม กองร้อยรักษาความปลอดภั

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการ

กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธี

มอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๔

และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๔ (ลดสิทธิ์) ณ ห้องเรียนรวม

กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๒ กรมรักษาความปลอดภัย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น.อ.ยุทธนา  สระดี ผู้บังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๔ และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๔ (ลดสิทธิ์)  ณ  ห้องเรียนรวม กองร้อยรักษาความปลอดภั
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง