น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินโครงการสายตรวจจักรยานยนต์ โดยการจัดหารถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คัน ให้กับกำลังพลเป็นสายตรวจพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และเป็นการส่งเสริมให้กำลั

Release Date : 12-07-2021 00:00:00
น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินโครงการสายตรวจจักรยานยนต์ โดยการจัดหารถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คัน ให้กับกำลังพลเป็นสายตรวจพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และเป็นการส่งเสริมให้กำลั

น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน ได้ดำเนินโครงการสายตรวจจักรยานยนต์ โดยการจัดหารถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คัน ให้กับกำลังพลเป็นสายตรวจพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตนเองมากขึ้น

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินโครงการสายตรวจจักรยานยนต์ โดยการจัดหารถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คัน ให้กับกำลังพลเป็นสายตรวจพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และเป็นการส่งเสริมให้กำลั
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง