เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานกิจกรรมดำนา พื้นที่โครงการเกษตร กรม รปภ.นย. โดยใช้พันธ์ข้าวนาปลัง (กข.15) ซึ่งเป็นไปตาม โครงการพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

Release Date : 01-04-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานกิจกรรมดำนา พื้นที่โครงการเกษตร กรม รปภ.นย. โดยใช้พันธ์ข้าวนาปลัง (กข.15) ซึ่งเป็นไปตาม โครงการพระราชดำริ  เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานกิจกรรมดำนา พื้นที่โครงการเกษตร กรม รปภ.นย. โดยใช้พันธ์ข้าวนาปลัง (กข.15) ซึ่งเป็นไปตาม โครงการพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานกิจกรรมดำนา พื้นที่โครงการเกษตร กรม รปภ.นย. โดยใช้พันธ์ข้าวนาปลัง (กข.15) ซึ่งเป็นไปตาม โครงการพระราชดำริ  เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง