เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๓ (ลดสิทธิ์) ณ ลานอเนกประสงค์ บกรม รปภ.นย.

Release Date : 19-02-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๓ (ลดสิทธิ์) ณ ลานอเนกประสงค์ บกรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๓ (ลดสิทธิ์) ณ ลานอเนกประสงค์ บกรม รปภ.นย.

 

   

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๓ (ลดสิทธิ์) ณ ลานอเนกประสงค์ บกรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง