เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และ คณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย.

Release Date : 23-12-2020 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และ คณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และ คณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. โดยมี น.ต.อำนาจ  คงแสง ผบ.กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย. ให้การต้อนรับ

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และ คณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง