เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.วาทิต จันทร์ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้แทนให้การต้นรับ

Release Date : 23-12-2020 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.วาทิต  จันทร์ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้แทนให้การต้นรับ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.วาทิต  จันทร์ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้แทนให้การต้นรับ

        

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.วาทิต  จันทร์ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้แทนให้การต้นรับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง