เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. มอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ

Release Date : 09-11-2020 00:00:00
 เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. มอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. มอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๑ และ ผลัดที่ ๓/๖๒ (ลดสิทธิ์) ณ บก.กรม รปภ.นย.

      

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ผบ.กรม รปภ.นย. มอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารปลดประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง