เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผบ.ฐท.สส. ณ บก.ฐท.สส. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

Release Date : 28-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕  น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผบ.ฐท.สส.  ณ บก.ฐท.สส. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ น.อ.ชนก สนทราพรพล
ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ  เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผบ.ฐท.สส.  ณ บก.ฐท.สส. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด
กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ณ  บก.กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ โดยมี น.อ.ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์  ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
   
   
   
   
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕  น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผบ.ฐท.สส.  ณ บก.ฐท.สส. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง