เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร. ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

Release Date : 28-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร.  ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย.

และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร.  ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด

กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ณ  บก.กอง รปภ.กบร.กร.ฯ

โดยมี น.อ.นรินทร์ โพธิ์รักษา ผบ.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร.  ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง