เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 05-10-2022 00:00:00

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่

ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน  ณ  กองบังคับการกรมรักษาความปลอดภัย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่าง

น.อ.จงกล หอมจันทร์ (ท่านเดิม) กับ น.อ.ชนก สนทรพรพล 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง