เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 05-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่

ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน  ณ  กองบังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่าง น.อ.จงกล หอมจันทร์ (ท่านเดิม) กับ น.อ.ชนก สนทรพรพล 

  

    

   

   

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง