น.อ.กิจจาแจ้งสุข เสธ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Release Date : 06-06-2022 00:00:00
น.อ.กิจจาแจ้งสุข เสธ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย

เป็นผู้แทน นย. โดยมี น.อ.กิจจาแจ้งสุข เสธ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   ณ   ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.กิจจาแจ้งสุข เสธ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง