เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ ผบ.กรม รปภ.นย. จัดหาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ มอบให้กับหน่วยในสังกัด นขต.กรม รปภ.นย.

Release Date : 02-03-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ ผบ.กรม รปภ.นย. จัดหาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ มอบให้กับหน่วยในสังกัด นขต.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ ผบ.กรม รปภ.นย. จัดหาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และมอบให้กับหน่วยในสังกัด นขต.กรม รปภ.นย. ดังนี้
เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง 
เครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ๓ เครื่อง
 
   
 
   

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ ผบ.กรม รปภ.นย. จัดหาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ มอบให้กับหน่วยในสังกัด นขต.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง