เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอกจงกล หอมจันทร์ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Release Date : 30-12-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอกจงกล  หอมจันทร์ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอกจงกล  หอมจันทร์

ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์

จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา ณ ศาสนสถาน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอกจงกล  หอมจันทร์ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง