เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล หอมจันทร์ เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 14-12-2021 00:00:00
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาส  รับตำแหน่งผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้า

แสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาส  รับตำแหน่งผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง