เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล หอมจันทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.กรม รปภ.นย.

Release Date : 14-12-2021 00:00:00
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาส

รับตำแหน่งผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประธานชมรมภริยา นย. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น.อ.จงกล  หอมจันทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง