นาวาตรี ประนอม ไพรเถื่อน

  • นาวาตรี ประนอม ไพรเถื่อน

  • ช่วยปฏิบัติราชการ ยุทธการและข่าว บก.กรม รปภ.นย.

  • 9 เมษายน 2506
  • -
  • -
  • -