ผบ.ร้อย.ปจว.นย. นำกำลังพลในสังกัด ร่วมสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Release Date : 11-05-2022 09:39:53
ผบ.ร้อย.ปจว.นย. นำกำลังพลในสังกัด ร่วมสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๒๕เมษายน ๒๕๖๕เรือเอก กฤษฏิน โชตินอก ผบ.ร้อย.ปจว.นย. นำกำลังพลในสังกัด ร่วมสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคล ในการปฏิบัติงาน งป.๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ร้อย.ปจว.นย. นำกำลังพลในสังกัด ร่วมสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง