เติมสุขให้น้อง ปกป้องห่วงใย

Release Date : 09-02-2022 09:52:02
เติมสุขให้น้อง ปกป้องห่วงใย

เติมสุขให้น้อง ปกป้องห่วงใย ฉก.ทพ.นย.ทร.จัดชุด ชป.กร.ร่วมกิจกรรม นาวิก นาวี สัญจร ในโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแยะ ม.๙ บ.ยือเลาะ ต.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะครูนักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย