เมื่อวันที่ ๑๖๐๙๐๐ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

Release Date : 22-09-2021 10:00:00
เมื่อวันที่ ๑๖๐๙๐๐ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์  พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๑๖๐๙๐๐ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์  พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๖๐๙๐๐ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์  พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง