เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาลฯ

Release Date : 22-09-2021 10:00:00
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาลฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปีที่ ๓๙ วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาลฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง