เมื่อวันที่ ๑๐๑๐๐๐ ก.ย.๖๔ น.อ.ประดิษฐ บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑)และคณะฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔

Release Date : 13-09-2021 15:36:41
เมื่อวันที่ ๑๐๑๐๐๐ ก.ย.๖๔  น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑)และคณะฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐๑๐๐๐ ก.ย.๖๔  น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑)และคณะฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔ ณ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๐๑๐๐๐ ก.ย.๖๔  น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑)และคณะฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง