เมื่อวันที่ ๐๖๑๐๐ ก.ย. ๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดพิธีการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔

Release Date : 07-09-2021 09:19:19
เมื่อวันที่ ๐๖๑๐๐ ก.ย. ๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดพิธีการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔

เมื่อวันที่ ๐๖๑๐๐ ก.ย. ๖๔  กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดพิธีการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔ โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์  พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกและผู้เข้าร่วมพิธี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๐๖๑๐๐ ก.ย. ๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดพิธีการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี งป ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง