เมื่่อวันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. ฉก.ทพ.นย. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ระหว่าง น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล (ท่านเก่า) กับ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.ทพ.นย. และสนามส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่

Release Date : 01-11-2021 00:00:00
เมื่่อวันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น.  ฉก.ทพ.นย. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ระหว่าง น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล (ท่านเก่า) กับ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.ทพ.นย. และสนามส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่

เมื่่อวันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 09.30 น.  ฉก.ทพ.นย. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ระหว่าง น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล (ท่านเก่า) กับ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.ทพ.นย. และสนามส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน  จว.จันทบุรี