ประกาศ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ตัวจริง 287 นาย และตัวสำรอง 11 นาย

Release Date : 09-01-2021 00:00:00
ประกาศ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ตัวจริง 287 นาย และตัวสำรอง 11 นาย

ประกาศ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์
ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.
ตัวจริง 287 นาย และตัวสำรอง 11 นาย
ให้นำเอกสาร 2 ชุด นำติดตัวในการผ่านด่านตามมาตราการคัดกรองโควิด-19
1.เอกสารขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทางของ ฉก.ทพ.นย. (ดาวน์โหลดและปริ้น https://bit.ly/3s3D5WZ )
2.ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็น อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2/64 (ดาวน์โหลดและปริ้น https://bit.ly/2MNXXBi )
ติดต่อสอบถาม 039-447852 (ฝ่ายกำลังพล ฉก.ทพ.นย.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประกาศ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก อส.ทพ.นย. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ตัวจริง 287 นาย และตัวสำรอง 11 นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง