ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

Release Date : 08-11-2020 00:00:00
ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 
รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 52 นาย และตัวสำรอง 63 นาย
https://drive.google.com/file/d/1SHgK9HME2EgVrVmH5Jv8Ca0p_5c_RUYX/view
 
การปฏิบัติสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 13 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว บริเวณ ศาลาแปดเหลี่ยมสนามยิงปืน ฉก.ทพ.นย. 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรายงานตัว 
1.ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) 
2.บัตรประชาชน 
3.หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ตัวจริง) 
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ตัวจริง) 
5.ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (ตัวจริง) 
6.หนังสือยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) 
 
เครื่องใช้ส่วนตัวต้องเตรียมมาในวันที่ 13 พ.ย.63 
1.กางเกงวอร์มขายาวสีดำอย่างน้อย 2 ตัว 
2.เสื้อกีฬาแขนยาวสีดำอย่างน้อย 2 ตัว 
3.กางเกงกีฬาขาสั้นสีดำอย่างน้อย 2 ตัว 
4.เสื้อกีฬาแขนสั้นสีดำอย่างน้อย 2 ตัว 
5.รองเท้าผ้าใบสีดำอย่างน้อย 2 คู่ 
6.ถุงเท้าสีดำอย่างน้อย 3 คู่ 7รองเท้าแตะฟองน้ำอย่างน้อย 1 คู่ 
8.ของใช้ส่วนตัว 
9.เงินติดตัว 2,000 บาท 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 039-447852