"วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช กษัตรย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"

Release Date : 23-10-2020 00:00:00
"วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช กษัตรย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"

"วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช กษัตรย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"
เมื่อ 23 ตุลาคม 2563 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธี