"หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีลอยกระทง"

Release Date : 31-10-2020 00:00:00
"หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีลอยกระทง"

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.63 เวลา 19.00 น. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินให้การสนับสนุนอาสาสมัครทหารพรานหญิงร่วมประกวดนางนพมาศในประเพณีลอยกระทง "ลอยประทีป บูชาชลาลัย สานสายใย ตะพังทองคลองพระพุทธ" ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดย อส.ทพ.หญิง อมรรัตน์ วันทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ อส.ทพ.หญิง สุรางค์ วรรณศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รูปภาพที่เกียวข้อง
"หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีลอยกระทง"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง