"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเทวาพิทักษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่"

Release Date : 06-10-2020 00:00:00
"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเทวาพิทักษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่"

"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเทวาพิทักษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่"
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และกำลังพลค่ายเทวาพิทักษ์ ร่วมทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเทวาพิทักษ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลในค่าย เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเทวาพิทักษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง