"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

Release Date : 13-10-2020 00:00:00
"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นาวาโท ดุษฎี ภู่เจริญ หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และกำลังพลค่ายเทวาพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธี
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง