ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Release Date : 26-06-2023 00:00:00
ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าการฝึกอบรมเพื่อเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒/๖๖
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง ๓๙ นาย

 

 

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประกาศหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รายชื่อบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง