กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Release Date : 13-06-2023 00:00:00
กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

 
หมายเลข 00001 - 00610 สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.66 ผู้สมัครต้องมาถึงก่อนเวลา 08.00 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
สำหรับผู้ที่สมัครทาง Internet แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน หากมีความประสงค์จะมาสอบ ให้มาชำระเงิน และทดสอบในวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.66

 

** หมายเหตุ ** ผู้สมัครสอบต้องตรวจคัดกรองด้วย Antigane Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการทดสอบ โดยเตรียมชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) เบื้องต้นมาด้วย หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และพบว่าผู้สมัครติดเชื้อฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง