เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. และ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาทรวมถึงมอบแนวทางการวทางการปฏิบัติงาน

Release Date : 24-04-2023 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ พล.ร.ท.เผดิมชัย  สุคนธมัต ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. และ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาทรวมถึงมอบแนวทางการวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. และ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาทรวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาอธิปไตย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก และการให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต. ณ ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ พล.ร.ท.เผดิมชัย  สุคนธมัต ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. และ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับให้โอวาทรวมถึงมอบแนวทางการวทางการปฏิบัติงาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง