หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๓๙ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

Release Date : 27-04-2023 00:00:00
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๓๙ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัคร

และทำการสอบบุคคลพลเรือนจำนวน 39 อัตรา

ชาย 37 นาย อายุ 18 - 30 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.36 - 31 ธ.ค.48)

หญิง 2 นาย  อายุ 18 - 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.41 - 31 ธ.ค.48)

สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

 

****ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ****


การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทาง Internet ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปิดระบบรับสมัครในเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว

 

การชำระเงิน

ระบบจะเปิดให้ชำระเงินค่าสมัครในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

และปิดการชำระเงินในเวลา 20.00 น. เป็นวันสุดท้ายเท่านั้น

 

โดยสมัครได้ที่

Website: http://www.marinesrangers.com/

Websitepage: https://web.facebook.com/marinesrangers

 

และทาง เซเว่น อีเลฟเว่น ใช้เพียงบัตรประชาชน แจ้งพนักงานว่าสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ค่ายเทวาพิทักษ์ ชำระเงิน และรับสลิป จากนั้นเข้าเว็บไซต์พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 

ตรวจสอบรายชื่อ และวันสอบของผู้สมัคร ในวันอังคารที่  13 มิถุนายน 2566 ได้ที่

Website: http://www.marinesrangers.com/

Websitepage: https://web.facebook.com/marinesrangers

 

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)

ดาวน์โหลดที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 039-447852

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๓๙ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง