หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๕๗ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

Release Date : 09-11-2022 00:00:00
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๕๗ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัคร
และทำการสอบบุคคลพลเรือนจำนวน 
57 อัตรา
 
 
  ชาย 55 นาย อายุ 18 - 30 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.35 -31 ธ.ค.47) 
  หญิง 2 นาย  อายุ 18 - 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.40 - 31 ธ.ค.47)
 
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
**ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ***
 
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 - 30 พ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง
(ปิดรับสมัครใน 30 พ.ย.65 เวลา 16.00 น.)
 
ระบบจะเปิดให้ชำระเงินค่าสมัครในวันที่ 10 พ.ย. เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 20.00 น.
 
โดยสมัครได้ที่
 

 
และทาง เซเว่น อีเลฟเว่น ใช้เพียงบัตรประชาชน แจ้งพนักงานว่าสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ชำระเงิน และรับสลิป จากนั้นเข้าเว็บไซต์พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 
 
ตรวจสอบรายชื่อ และวันสอบของผู้สมัคร ในวันอาทิตย์ที่  4 ธ.ค.65 ได้ที่
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 039-447852
 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนชายและหญิง จำนวน ๕๗ อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง