เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ กก.ตชด.๑๑ อ.มะขาม จว.จันทบุรี

Release Date : 17-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.  เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ กก.ตชด.๑๑ อ.มะขาม จว.จันทบุรี

มื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.  เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ กก.ตชด.๑๑ อ.มะขาม จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.  เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ กก.ตชด.๑๑ อ.มะขาม จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง