เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกฟื้นฟู ร้อย.ทพ.นย. รุ่นที่ ๑/๖๖ ณ สนามฝึก ส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 17-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกฟื้นฟู ร้อย.ทพ.นย. รุ่นที่ ๑/๖๖ ณ สนามฝึก ส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกฟื้นฟู ร้อย.ทพ.นย. รุ่นที่ ๑/๖๖ ณ สนามฝึก ส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกฟื้นฟู ร้อย.ทพ.นย. รุ่นที่ ๑/๖๖ ณ สนามฝึก ส่วนการฝึกและศึกษาฯ (ลานเกียรติศักดิ์พราน) ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง