เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. และ น.ท.มนัส เฝ้าถนอม หน.ส่วนการฝึกและศึกษาฯ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 15-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. และ น.ท.มนัส เฝ้าถนอม หน.ส่วนการฝึกและศึกษาฯ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. และ น.ท.มนัส เฝ้าถนอม หน.ส่วนการฝึกและศึกษาฯ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุรพงษ์ ชะระอ่ำ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. และ น.ท.มนัส เฝ้าถนอม หน.ส่วนการฝึกและศึกษาฯ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง