เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

Release Date : 12-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้า บก.กปช.จต. โดยมี พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง