เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

Release Date : 07-10-2022 17:48:00
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.ลำพอง ทองสงค์  หน.ชค.ทพ.นย.๒ ฯ บ.สะตอน ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี และ น.อ.ก้องภพ สวัสดิ์พาณิชย์ หน.ชค.ทพ.นย.๔ ฯ บ.หนองบอน ต.คลองใหญ่  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย. เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง