เมื่อวันอังคารที่ ๔ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย.เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จ.ตราด

Release Date : 05-10-2022 00:00:00
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย.เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จ.ตราด

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย.เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จ.ตราด โดยมี  น.อ.เป็นธรรม ปัทมชินาลัย หน.ชค.ทพ.นย.๑  อ.บ่อไร่ จ.ตราด และ น.อ.ยศพัทธ์  พูลเกษมหน.ชค.ทพ.นย.๓ เขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ต.ค.๖๕ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผบ.ฉก.ทพ.นย.เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จ.ตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง