น. อ. วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ของ ฉก.ทพ.นย. นางปราณี สุวรรณา ณ บ้านเลขที่ ๑๒ ม. 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 08-08-2022 16:20:19
น. อ. วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ของ ฉก.ทพ.นย. นางปราณี สุวรรณา ณ บ้านเลขที่ ๑๒ ม. 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. อ. วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ของ ฉก.ทพ.นย. นางปราณี สุวรรณา ณ บ้านเลขที่ ๑๒ ม. 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี ผู้บริหารบริษัทบุญทวี (SCG HOME) สอยดาว ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้น ที่ร่วมในพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
น. อ. วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ของ ฉก.ทพ.นย. นางปราณี สุวรรณา ณ บ้านเลขที่ ๑๒ ม. 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง