น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และเวลา ๑๙๑๙ ร่วมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

Release Date : 08-08-2022 16:10:42
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และเวลา ๑๙๑๙ ร่วมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๘๐๐ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และเวลา ๑๙๑๙ ร่วมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อนฯ โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารการปกครองฯ เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และเวลา ๑๙๑๙ ร่วมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง