น.อ.นพโรจน์ ศิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต้นทองอุไร) จำนวน ๔๐๐ ต้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดแนวฝั่งคลองตาคงภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์

Release Date : 08-08-2022 16:08:22
น.อ.นพโรจน์ ศิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต้นทองอุไร) จำนวน ๔๐๐ ต้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดแนวฝั่งคลองตาคงภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.อ.นพโรจน์ ศิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต้นทองอุไร) จำนวน ๔๐๐ ต้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดแนวฝั่งคลองตาคงภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.นพโรจน์ ศิริปริยพงศ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.นย. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต้นทองอุไร) จำนวน ๔๐๐ ต้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดแนวฝั่งคลองตาคงภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง