น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมคณะ ผบ.กปช.จต. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 08-08-2022 16:02:56
น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมคณะ ผบ.กปช.จต. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมคณะ ผบ.กปช.จต. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานเอนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษาป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย. ร่วมคณะ ผบ.กปช.จต. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง