ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียน แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม ด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ

Release Date : 30-05-2022 09:00:00
ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียน แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม ด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ

 
 
 
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม ด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://www.shorturl.asia/sCrIV
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ : https://www.shorturl.asia/953it
#ประชาชนจิตอาสา
#ทำความดีด้วยหัวใจ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียน แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม ด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง