เมื่อ 21 มี.ค.65. เวลา 0930 น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขิบ้า ประจำปี งป.65 และทำหมันสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 22-03-2022 06:54:05
เมื่อ 21 มี.ค.65. เวลา 0930 น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขิบ้า ประจำปี งป.65 และทำหมันสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

 

เมื่อ 21 มี.ค.65. เวลา 0930 น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขิบ้า ประจำปี งป.65 และทำหมันสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยมีนายสัตวแพทย์ สมชาย เศรษฐโยธิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานสุขภาพสัตว์จังหวัดจันทบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มี น.ท.สุรชัย เบ้ารักษา หน.ส่วนการฝึกฯ/เสธ.ฉก.ฯ กล่าวรายงาน มี นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนฯ ผลการดำเนินโครงการ ทำหมันสุนัขได้จำนวน  25  ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน. 46 ตัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ 21 มี.ค.65. เวลา 0930 น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขิบ้า ประจำปี งป.65 และทำหมันสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง